Algemene gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement

Algemene gebruikersvoorwaarden
Door gebruik te maken van date24 gaat u akkoord met onderstaand reglement.

U gaat ermee akkoord dat date24 het recht heeft om de profielen, content en profielberichten te controleren, op handelingen/teksten die in strijd zijn met onderstaand reglement en/of Nederlandse wetgeving. Deze controle-scans kunnen zowel automatisch als steekproefsgewijs handmatig plaatsvinden 
Bij overtreding van de regels kan wijziging of verwijdering van de boodschap/ content plaatsvinden. Tevens loopt u kans permanent van de site te worden verwijderd met dit profiel en niet meer te worden toegelaten met een nieuw profiel. 
Afhankelijk van de ernst van de geconstateerde overtreding kan tevens aangifte worden gedaan bij politie, waarbij uw persoonlijke gegevens inclusief ip-adres kunnen worden overhandigd aan politie/justitie, indien date24 hierom wordt verzocht. 

Verder geldt het volgende:
* Minimale leeftijd is 18 jaar. 
* Het is niet toegestaan voor minderjarigen een profiel aan te maken. 
* Spammen of reclame is niet toegestaan op de profielen, berichten of elders op de site. 
* Respecteer uw medemens dus niet schelden, beledigen of kwetsen
* Racisme, pedofilie, het aanzetten tot haat of andere mensonterende zaken wordt niet getolereerd 
* Het noemen of tonen van namen van andere sites of het geven van linken is overal verboden 
* Dit geldt ook voor foto’s met hierop de naam op adres van andere sites, uw profiel wordt direct verwijderd.
* Geen onnodige hoofdletters gebruiken in uw profiel.
* Het maken voor reclame voor commerciële activiteiten/ websites is niet toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van date24. Bij overtreding zal een factuur worden verstuurd waarbij advertentiekosten in rekening worden gebracht die marktconform zijn aan de gangbare reclame tarieven voor soortgelijke sites. Tevens loopt u kans dat uw account zal worden verwijderd en kans op een permanente ban. 
* Het tonen van contact-gegevens is niet toegestaan in het algemene toegankelijk deel van date24
* het uploaden van auteursrechtelijk materiaal is door de wet verboden en kan worden vervolgd 
* het uploaden van erotische foto’s en/of erotische filmpjes is niet toegestaan in het algemene toegankelijk deel van date24, in afgeschermde mappen mag dit eventueel wel en geef dit dan adult kenmerk mee.
* het uploaden van naaktfoto’s of naaktfilmpjes van minderjarigen is door de wet verboden en zal altijd worden vervolgd ook als dit in privé mappen gebeurd

Door lid te worden van date24 kunt u ook geregeld een nieuwsbrief verwachten van ons. 
Dit kunt u desgewenst zelf deactiveren, waardoor u wel lid blijft maar geen nieuwsbrief ontvangt. 
Tevens kunt u notificaties ontvangen in uw email van nieuwe berichten die andere leden u sturen op date24. 
Of u deze notificaties wilt ontvangen en hoe vaak kunt u zelf instellen (standaard staat dit aan). Wilt u dit veranderen gaat u naar settings in het linkermenu onderaan en kies vervolgens op tabblad notifications. Hier kunt u snel en eenvoudig uw mailinstellingen regelen. Deze instellingen worden dan direct geactiveerd en u bepaalt zelf of, waarvan en hoe vaak u notificaties ontvangt.

Uw email-gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Date24 kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die direct of indirect zou kunnen ontstaan als gevolg van gebruikmaking van de verschillende onderdelen van de website. 
De algemene voorwaarden kunnen in de loop der tijd worden veranderd en/of uitgebreid.

PrivacyStatement

De persoonsgegevens die je eventueel invult op de profielen van date24, zoals bijvoorbeeld email-adres of geboortedatum worden door ons niet misbruikt voor commerciële doeleinden anders dan een eigen nieuwsbrief.
Jouw gegevens die zijn verstrekt aan date24 worden niet verkocht of gedistribueerd aan andere partijen.

Het email-adres dient uitsluitend voor bevestiging, eventuele notificaties van date24 van andere gebruikers en nieuwsbrieven van onszelf. Deze notificaties en nieuwsbrieven kunnen via jouw persoonlijke settings worden uitgezet, zodat je nooit mail ontvangt.

Date24 raadt de gebruikers aan, zeer terughoudend te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens. (via het openbare profiel is dit sowieso niet toegestaan).

Het is op date24 toegestaan een nicknaam te gebruiken i.p.v. je echte naam; dit raden we je ook aan.

Date24 is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door derden die informatie verkrijgen via de openbare profielen of elders ingebrachte informatie via date24. Date24 is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door afspraken die zijn ontstaan via date24 of voor schade die ontstaat door gebruik te maken van onderdelen van date24.

Date24 maakt gebruikt van een zogenaamd cookie om jouw inloggegevens op te slaan.
Dit cookie dient uitsluitend om het inloggen de volgende keren makkelijker te maken en wordt door date24 niet uitgewisseld met andere sites of andere partijen. 
Ook wordt dit cookie niet gebruikt om activiteiten van jou op deze site te monitoren.
Wil je desondanks niet dat er een cookie wordt geplaatst dan kan je via je browser dit cookie verwijderen en het zo instellen dat deze in de toekomst niet meer kan worden geplaatst.

Jouw ip-nummer wordt gelogd om te voorkomen dat date24 voor illegale doeleinden wordt misbruikt. Dit ip-nummer en overige informatie kan worden overhandigd aan justitie indien date24 hier van rechtswege toe wordt gedwongen of indien wij gegronde redenen hebben om aan te nemen dat er handelingen hebben plaatsgevonden dit in zijn strijd met de Nederlandse wet.

In de loop de tijd kunnen kan het privacy statement worden aangepast of uitgebreid ten gevolge van gewijzigde wetgeving of andere veranderingen.